Lean?

Vreemd dat optimalisatie van complexe productieprocessen op zichzelf lijkt te staan en pas van toepassing als er aan fabrieken gedacht wordt. Lean Manufacturing is een bekende ideologie die in deze combinatie tot zijn recht komt als een continu proces van optimalisatie van output en reductie van verliezen.

Fabrieken ontstaan uit innovatie, maar niet elke innovatie redt het zover of resulteerd in grootschalige productie. Bij innovatie is verlies alom tegenwoordig, het begint al bij de vonk van inspiratie en treedt op in de route tot het realiseren van het eerste prototype van een product. Volhouden en doorzetten, dat kenmerkt innovatie. Maar, waarom zouden deze gedachtenexperimenten en het ontwikkelproces niet benaderd kunnen worden als een productieproces? Uiteindelijk moet een tastbaar product gerealiseerd worden. Dan heeft dit Engineerings  proces dus ook herkenbare verliezen, welke gereduceerd kunnen worden. Investeringen in tijd, kapitaal en middelen moeten leiden tot een maximale output. Optimale Engineering? Lean Engineering.

Toepassing voor OEM en startups

De kernexpertise van MST Groep is productontwikkeling, de ondersteunende kracht van innovatie.

Je weet pas of een nieuwe ontwikkeling kans van slagen heeft als een eerste fysiek product het bewijs levert. Daarvoor moet vaak een hele keten van fabrikage en assemblage stappen een eerste keer doorlopen worden, waar veel partijen bij betrokken zijn. Niet zelden zijn lange doorlooptijden en hoge (wijzigings) kosten een pijnpunt. Verkeerde aannames, interpretatiefouten, gebrek aan communicatie over ondervonden leerpunten, achterstallig revisiebeheer. Uiteindelijk is de OEM of product innovator vooral geïnteresseerd of een nieuw idee aantoonbaar zo succesvol is als vooraf op gerekend en op welke manier de industrialisatie kan plaatsvinden. MST draagt zorg voor dit proces en zorgt ervoor dat de OEM maximaal aandacht kan besteden aan de meest rendabele activiteiten en focus houdt op de klant. Alle verstoring hierop vergt broodnodige capaciteit van hoogopgeleide technici waar er toch al te weinig van zijn.

Toepassing voor innovatieve toeleveranciers

Vanaf de toeleverende kant van de supply chain kunnen fabrikanten veel waarde toevoegen voor een OEM mits de oplevering van producten en informatie in de juiste “taal” is. Sterker nog, als de taal klopt kunnen toeleveranciers op zichzelf innovaties in de markt zetten waarmee de ontwikkel effort opeens vele malen meer waard is. Het is niet eenvoudig om van een focus gericht op productie en realisatie de verantwoording te nemen op een functioneel ontwerp met de bijbehorende onzekerheid. MST ondersteunt met regelmaat ondernemers om deze onzekere fase succesvol en met grip op de zaak te doorlopen.