02

Ontwerp en productie

MST Groep lost uw technische vraagstuk op door middel van ontwerp en productie. We creëren hierbij product- en procesmatige waarde door (deel)prototyping toe te passen in elke fase van het productontwikkelproces. Dit doen we volgens onze Lean Engineering werkmethode.

Ontwerp, prototyping en productie

MST Groep begint met het achterhalen van de functiebehoefte achter uw vraagstuk. Na het helder definiëren van de projectvoorwaarden gaan we aan de slag met het ontwerp. Hierbij proberen we zo vroeg mogelijk aannames te testen door middel van creatieve prototyping. We betrekken de opdrachtgever hier ook bij. U geeft aan of het (deel)product voldoet aan uw verwachtingen. De waardevolle informatie die dit oplevert verwerken we flexibel in de definitie van het eindproduct en in het ontwerp.  Zodra we zeker weten dat het ontwerp voldoet aan alle behoeften en eisen en zal functioneren naar behoren beginnen we aan de productiefase.

Onder de bezielende leiding van MST Groep toonden we met diverse testen aan dat de Battery Fire Cooler een extreem koelend vermogen heeft en uitermate geschikt is voor het blussen van alle elektrische voertuigen. De testresultaten waren buitengewoon indrukwekkend!
René Verboom, brandweerman en directeur ENERSAFE B.V.

Waardecreatie

Het testen op kleine schaal levert essentiële informatie in een vroeg stadium van het productontwikkelproces. MST Groep voorkomt hiermee cruciale risico’s aan het einde van het proces die onnodig extra tijd en geld kosten. Zodra het ontwerp de productiefase ingaat weet MST Groep zeker dat het voldoet aan de behoeften van de eindklant en de kwaliteitseisen