Project development

MST Groep heeft inzicht in de kernoorzaken van problemen die ontstaan tijdens complexe productontwikkelprojecten. Met onze werkmethode Lean Engineering voorkomen we deze problemen en halen we de maximale waarde uit uw project.

Het proces

Vanaf de start of gedurende een project haken we als onafhankelijke partij aan en gaan we aan de slag met het huidige netwerk en de middelen van onze opdrachtgever. We beginnen met het helder definiëren van de projectvoorwaarden. Hiermee leggen we de focus van het project op de behoefte van eindklant. Tijdens het project gaan we flexibel om met nieuwe informatie en passen we de projectvoorwaarden aan om de juiste focus te behouden. MST Groep weet hierdoor zeker dat het eindproduct voldoet aan alle eisen, verwachtingen en behoeften.

MST Groep brengt naast de projectvoorwaarden ook de deskundigheid van de betrokken samenwerkingspartners in kaart. We zijn ons ervan bewust dat elke fase van het productontwikkelproces vraagt om een andere expertise. Daarom richten we de samenwerking zo in dat elke betrokkene binnen het projectteam en de toeleverketen op het juiste moment de maximale waarde kan toevoegen aan het product en proces.

MST Groep verbetert bovendien de samenwerking tussen projectteams en optimaliseert hiermee de samenhang van de expertises benodigd in de productontwikkeling. Dit verbetert de samenwerking tussen de verschillende systemen binnen het eindproduct en tussen het eindproduct en de omgeving.

Waardecreatie

Aan de hand van de Lean Engineering werkmethode optimaliseert MST Groep complexe productontwikkelprojecten. We creëren hierbij product, proces- en bedrijfsmatige waarde voor elke betrokkene. Dit doen we door onnodige problemen te voorkomen en de toegevoegde waarde van alle betrokkenen te optimaliseren