Prototyping & Ontwerp

MST Groep verzamelt vroegtijdig belangrijke kennis over het ontwerp en proces met behulp van creatieve prototyping. We beperken hierdoor aantoonbaar risico’s en u bespaart tijd, inspanning en kosten. Bovendien bewijzen we de toegevoegde waarde van functies binnen het eindproduct. Een echte win-win situatie!

Wat is prototypen?

Prototypen is het proces waarbij een voortijdige versie van een product wordt gerealiseerd, met als doel het identificeren van mogelijke problemen of beperkingen in het ontwerp. Dit is een cruciale stap in het productontwikkelproces omdat het ons in staat stelt hypotheses te valideren en feedback van opdrachtgevers en gebruikers te verzamelen. Hiermee optimaliseren we het ontwerp voordat de grootste kosten gemaakt worden en voorkomen we risico’s in de productie- en gebruiksfase.

MST Groep gaat aan de slag

 1. Mogelijkheden verkennen
  Om te beginnen stellen we uw verwachtingen en de functionele behoeften van de eindgebruiker vast door deze tastbaar te maken met een eerste prototype. We verkennen de mogelijkheden binnen het project en maken een eerste definitie van het eindproduct. Op basis hiervan gaan we aan de slag met ontwikkelen.
 2. Consistente prototyping
  Tijdens elke fase van het ontwikkelingsproces zetten we prototyping in om het (deel)ontwerp te bewijzen. Kloppen onze aannames? Biedt dit een oplossing voor het vraagstuk? En sluit deze koers nog steeds aan bij de verwachtingen van de opdrachtgever? Met behulp van onze werkplaats en brede productiekennis gaan we snel en creatief aan de slag.
 3. Flexibel bij verandering
  Uw betrokkenheid, maar ook die van andere stakeholders, is in elke fase cruciaal. Samen bewijzen we of het (deel)product voldoet aan de, wellicht bijgestelde, verwachtingen en functionele eisen. We verwerken nieuwe informatie die het prototypingproces oplevert flexibel in het proces en ontwerp.
Onder de leiding van MST Groep toonden we met diverse testen aan dat de Battery Fire Cooler een extreem koelend vermogen heeft en uitermate geschikt is voor het blussen van alle elektrische voertuigen. De testresultaten waren buitengewoon indrukwekkend!
René Verboom, brandweerman en directeur ENERSAFE B.V.

De voordelen van onze aanpak

 • MST Groep lost uw vraagstuk op en voegt tegelijkertijd maximale waarde aan het product toe. Hierdoor heeft uw organisatie de ruimte om zich te focussen op de activiteiten waar u de meeste waarde uit haalt.
 • Daarnaast garandeert consistente prototyping dat het eindproduct optimaal functioneert en voldoet aan uw verwachtingen en de behoeften van de eindgebruiker.
 • Bovendien levert testen op kleine schaal essentiële informatie in een vroeg stadium van het productontwikkelproces. Hierdoor bespaart u aantoonbaar tijd, inspanning en kosten.

Benieuwd welke prototypes we creëren voor uw project?
Neem gerust contact met ons op!