Traditioneel ontwikkelen

Het traditionele ontwikkelproces werkt aan de hand van een grote ontwikkelcyclus. De ontwikkelstappen; probleembeschrijving, concept, detail, prototyping en realisatie, worden hierbij in volgorde uitgevoerd. Deze aanpak, beter bekend als de watervalmethode, brengt aanzienlijke risico’s met zich mee.
De grootste investeringen worden gemaakt voordat oplossingen en aannames in de prototyping fase zijn bewezen. Het kan cruciale gevolgen hebben voor de voortgang van een project als blijkt dat het uiteindelijke resultaat niet overeenkomt met de verwachtingen. Hierdoor kosten projecten meer tijd en geld dan begroot. 

Lean Engineering biedt de oplossing!
Lean Engineering voorkomt bovenstaande risico’s onder andere met: consistente prototyping, het verkleinen van de ontwikkelcyclus, strategisch samenwerken en het inzetten van Scrum.

1. Consistent prototypen

Door middel van (onderdeel)prototyping valideren we in elke fase van het ontwikkelproces de verwachtingen van de opdrachtgever, de behoeften van de eindgebruiker en onze eigen aannames. We bewijzen het vraagstuk (proof of desire) en controleren constant of onze activiteiten nog bijdragen aan het oplossen van het vraagstuk en of de vraag nog steeds goed genoeg geformuleerd is.
Consistente prototyping biedt essentiële informatie waarmee we het ontwikkelproces vroegtijdig kunnen bijsturen. Op deze manier blijven we lang flexibel in de eindoplossing.

2. Ontwikkelcyclussen verkleinen

Ten tweede verkleint Lean Engineering de ontwikkelcyclus. We verdelen het bewezen vraagstuk in deelproblemen die samen leiden tot de eindoplossing. Hierbij kijken we kritisch naar de interactie tussen functies en deelsystemen en welke invloed dit heeft op de ontwikkeling.

3. Strategisch samenwerken & Scrum

Lean Engineering brengt de expertise van samenwerkingspartners in kaart en zet deze op het juiste moment, voor het juiste deelprobleem in. Hierdoor voegt iedereen zijn maximale waarde toe aan het project. Gemengde scrumteams werken parallel aan hun eigen deelprobleem waardoor de verschillende deelsystemen binnen het eindproduct beter op elkaar aansluiten. 

Wat is Scrum?

Scrum is een iteratieve werkmethode die wordt gebruikt voor projecten waarin teams werken aan complexe en snel veranderende taken. Strategisch samengestelde teams werken flexibel en transparant samen terwijl de voortgang van het project voortdurend wordt bewaakt en geëvalueerd.

De voordelen van Lean Engineering

Risico’s beperken
Met Lean Engineering bent u niet langer afhankelijk van een volledige investering voordat aannames en oplossingen bewezen zijn. Het vroegtijdig bewust worden van eventuele risico’s vergroot de slagingskans van uw project aanzienlijk.

Flexibiliteit
Lean Engineering gebruikt de resultaten uit prototyping als stuurinformatie. Door het uitstellen van detailwerk, totdat aannames en verwachtingen bewezen zijn, blijven we lang flexibel in de eindoplossing.

Zichtbaarheid
Prototyping maakt oplossingen in elke fase van het proces zichtbaar. Hierdoor bewijzen we regelmatig of de gekozen oplossingsrichting nog steeds aansluit bij uw verwachtingen.

Business waarde
De deelresultaten die worden behaald tijdens het ontwikkelproces zijn vaak op zichzelf functioneel en daardoor potentieel verkoopbaar. Zelfs als u besluit om niet door te ontwikkelen, kunt u al omzet genereren uit deze deelresultaten. Hierdoor hoeft u geen volledige investering te doen voordat het project waarde oplevert.

Benieuwd hoe Lean Engineering uw ontwikkelproject optimaliseert? Neem gerust contact met ons op!