Product eisen

Een product wordt gedefinieerd door drie partijen. De markt/klant, de fabrikant en de Europese Unie ofwel de economische richtlijnen. Dat laatste lijkt lastig, maar zeer kostbaar als er te laat op wordt ingesprongen. MST Groep neemt dit onderwerp per definitie mee vanaf de start van elk project. Door de handreikingen en standaardisatie geeft dit een project per definitie een jump start. De Battery Fire Cooler betreft een unieke toepassing van een overzichtelijk product waar geen direct gerelateerde type-C standaard voor bestaat. Door creatief de juiste combinaties te maken is er invulling gegeven aan de richtlijnen. Resultaat? Een herkenbaar en vermarktbaar product welk voldoet aan alle essentiƫle veiligheids eisen.