Multidisciplinaire lead engineering

Voor een internationaal vermaarde specialist in Special Products levert MST Groep in brede zin ondersteuning. Als interim lead engineer en snelle-reactie toeleverancier werken wij samen met het project management, het ontwikkelteam en de eindklant. Kerndoelstelling is gedurende de prototype fase niet alleen de voertuigen functioneel te evalueren, en op te leveren als een eindproduct, maar tegelijk ook op klantwens diverse functionele upgrades uit te rollen. Uitdaging is zowel oog te hebben voor een zeer professionele eindklant met visie om het project uit te breiden, als de afgestemde project scope te bewaken. Hierin denken wij als ondernemers mee met de opdrachtgever.

Kernactiviteiten

Techniek

  • Load case validatie en FEM analyse.
  • Ontwikkeling veiligheidssystemen.
  • TuV certificering.

 

Meerwaarde

  • Door bewijsvoering meerdere technische wijzigingen voorkomen.
  • Bijdrage kunnen leveren in project acceptatie en vervolgfases.
  • Ontwikkeling en assemblage van charging stations.